Tervetuloa Salon Viesti ry:n suunnistusjaoston kotisivuille!

OK
Sisältö:
Alkuun...
Ajankohtaista
Eläkeliiton suunnistuskisat
Historiaa
Maanantairastit
Salo-rastit 2009
Salo-rastit 2012
  - Kilpailukutsu
  - Kilpailuohjeet
  - Lähtö 2 erityisohjeet
  - Nuoret avoin
  - Pelastussuunnitelma
  - Rastirallin RR-rata
  - Tulospalvelusivut
SSRV 2018
Tapahtumakalenteri
Tiedostot
Yhteystiedot
Yleisesittely
.
Intranet


Menneitä kilpailuja
vanhoilla sivuilla:
AM-partio 2007
Jukola 2006
Kuntasuunnistus 2005
Varsinais-Suomen
    Rastipäivät 2004

SALORASTIT 6.5.2012 - PELASTUSSUUNNITELMA

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
(POLIISI, SAIRAANKULJETUKSET, TULIPALOT,PELASTUSTEHTÄVÄT)

Päivystys

SALON ALUESAIRAALA, Sairaalantie 9, 24130 SALO
vaihde: (02) 314 4000

SALON TERVEYSKESKUS, Sairaalantie 9, 24130 SALO
vaihde: (02) 7721

1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on taata Salon Viestin järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntymisen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin. Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.
Pelastussuunnitelma toimitetaan myös Salon poliisilaitokselle.

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

2.1 Tilaisuuden nimi:
Suunnistuskilpailu; kansalliset Salorastit 6.5.2012

2.2. Tilaisuuden järjestäjä:
Salon Viesti ry;n suunnistusjaosto, Vuorikuja 1, 24100 SALO

2.3 Järjestämispaikka:
Pohjankylän kartano, Korvenkyläntie 201, 25170 KOTALATO

2.4 Ajankohta ja aukioloajat:
6.5.2012 klo 8-17; ( talkootoimintaa la 5.5.2012)

2.5. Selvitys tilaisuudesta:
Kansallinen suunnistuskilpailu n. 300 osallistujaa, 30 toimitsijaa + 50 huoltajaa/yleisöä.
Kilpailukeskus sijaitsee Pohjankylän kartanon tilan pihapiirissä

Suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen järjestäjien laatimia reittejä. Kilpailussa on väliaikalähtöt.

2.6 Arvioitu yleisömäärä:
Kokonaismäärä n 400 henkilöä, ikärakenne 0 -85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua, kahvila.

3. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ
TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

3.1 Tulipalo:
Kilpailukeskuksessa avotulentekokielto. Tupakointi sallittu merkityissä paikoissa. Alkusammutuskalustoa paikalla olevassa VPK:n sammutusyksikössä, josta tarvittaessa suora radioyhteus aluehälytyskeskukseen ja 112:een.

3.2 Sairaskohtaus:
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste, jossa paikallisen Suomen Punaisen Ristin ea-ryhmä.
Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112:een.

3.3 Tapaturma:
Kilpailukeskuksessa ensiapupiste, jossa paikallisen Suomen Punaisen Ristin ea-ryhmä.
Tarvittaessa ea-ryhmä lähtee maastoon. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112:een.

3.4 Liikenneonnettomuus:
Vakavassa onnettomuustapauksessa ilmoitus 112:een ja omaan hätäensiapuun.

3.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet:
Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien ja yleisön kulkua ohjataan
nauhoitetuilla kaistoilla.

3.6 Eksyminen maastoon:
Osallistuvat suunnistajat ovat pääsääntöisesti aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen
riski on erittäin pieni. Lasten radat lähimaastossa. Maastossa on teitä ja polkuja, jotka helpottavat paikantamista. Katso kohta 6.5 Kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolloin voidaan kontrolloida se, että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

3.7 Sähkötapaturma:
Kilpailussa käytettävät tilapäiset sähkötyöt tekee ammattihenkilöt. Suojaukset lainmukaiset.
Sähkötapaturman riski on pieni.

3.8 Myrkytystapaus
Juoma- ja kahvivetenä käytettävä vesi on vesijohtoverkostosta otettua vettä. Pesuvesi on myös lämmitettyä vesijohtovettä. Ei kuitenkaan juotavaksi tarkoitettua, tästä ilmoitukset pesupaikalla opaskilvin. Vesi kuljetaan paloauton tankissa. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitto myrkytyskeskukseen numeroon 09 471 977 tai numeroon 112.

4. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

4.1 Tilaisuuden johtaja:
Esko Kaski, puhelin n:o 044-3678443
Kokonaisvastuu sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

4.2 Turvallisuudesta vastaava:
Esko Kaski
Vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

4.3 Rakenteista vastaava:
Ari Lindblom
Vastaa kisakeskuksen tilapäisrakennelmista.

4.4. Liikenne ja pysäköintivastaava:
Risto Gustafsson
Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä kantatie 52:lta ja kilpailukeskuksessa.

4.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava:
Esko Kaski, puhelin n:o 044-3678443 Ja vain hän!!

4.6 Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana:
Jorma Lindeman
Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisesti maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

4.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana:
Jouni Saarinen
Kilpailukeskuksessa alkusammutuskoulutuksen saaneita vähintään 5 henkeä.
Maastoetsinnässä:
Ratamestariryhmä

5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

5.1 Alkusammutuskalusto:
Kilpailukeskuksessa 6 kg:n jauhesammutin, sijoitetaan grillin läheisyyteen

5.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka:
Ensiapuvälineistö kilpailukeskuksen ea-teltassa. Auto varattuna kiireellistä kuljetusta varten sairaalahoitoon.

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka:
Pohjankylän kartanon piha-alue

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta:
Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 6.1

5.5 Sisäinen hälyttäminen
Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa.
Kuuluttajana: Markku Kaartinen

5.6 Pelastustiet:
Merkitty kilpailukeskuksen karttaan

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

6.1 Pysäköintijärjestelyt:
Opastus kantatie 52:lta Salon ja Perniön suunnasta.
Opasteet paikalla sunnuntaiaamusta 6.5.201 klo 9.00 lähtien.
Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat, joilla on päällä huomioliivi ja opasviitta.

6.2 Ensiapukoulutus:
Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt

6.3 Alkusammutuskoulutus:
Alkusammutuskoulutusta annetaan rakennustalkoissa tarvittaessa.

6.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän sattaminen henkilöstön tietoon:
Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. Lisäksi se julkaistaan Salon Viestin www-sivuilla (http://www.salonviesti.fi/) EA-pisteissä, tulospalvelussa ja infopisteessä kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohje.

6.5 Kadonneen etsintä:
Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen (=maaliin) 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastus-/etsintähenkilöstö kokoontuu ja aloittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalta. Ellei etsintä tuota tulosta ( n. 1 h), ilmoitetaan asiasta myös poliisille puh. 112.

ESKO KASKI
Kilpailun johtajawww.salonviesti.net 2008 © www.resultfellows.com